הוועדה קבעה: "שמימושן של ההמלצות יתרום לשיפור היעילות" | לורד דיוויד טרימבל: "מערכת המשפט הישראלית עומדת בסטנדרטים של המדינות הטובות בעולם".

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיבל היום (רביעי) את הדו"ח השני של ועדת טירקל, אשר בחנה את הדרך בה בודקת מדינת ישראל טענות בדבר הפרת דיני הלחימה.

קרא עוד:

[postim]

השופט בדימוס יעקב טירקל, שעמד בראש הוועדה, אמר: "הוועדה קבעה שמנגנוני הבדיקה והחקירה של תלונות וטענות בדבר הפרות של דיני הלחימה הקיימים בישראל מתיישבים בדרך כלל עם חובותיה של מדינת ישראל ולפי כללי המשפט הבינלאומי. יחד עם זה סברה הוועדה שבתחומים אחדים יש מקום לשיפורים במנגנוני הבדיקה והחקירה. באחדים מן התחומים יש מקום לשינויים במדיניות המקובלת. עמדת הוועדה היא שמימושן של ההמלצות יתרום לשיפור היעילות של מנגנוני הבדיקה והחקירה בהתאם לאמות המידה המקובלות על המתוקנות שבאומות".

המשקיף בוועדה, לורד דיוויד טרימבל, אמר: "כאשר מסתכלים על מערכת המשפט הישראלית בכללותה, היא עומדת בסטנדרטים של המדינות הטובות בעולם. זה לא אומר שאין מקום לשיפור, זה נכון בכל מערכת, אך אני חושב שתוכלו להיות מרוצים מהדו"ח".

המשקיף פרופ' טים מקורמק אמר: "עד כה לא נעשה מחקר מקיף כל כך בנושא מחויבויות בינלאומיות בבדיקת טענות על הפרת דיני הלחימה ואני חושב שמדינת ישראל יכולה להיות גאה על תרומתה למחקר העולמי בתחום חשוב זה של הדין הבינלאומי".

ראש הממשלה אמר עם קבלת הדו"ח: "אנו מברכים על קביעת הוועדה לפיה ככלל, מערכות החקירות בישראל פועלות על פי הסטנדרטים שנקבעו במשפט הבן-לאומי, וניתן דעתנו לתחומים שבהם המליצה הוועדה המלצות לגבי שינויים ושיפורים. הקמת הוועדה והמנדט שניתן לה ממחישים עד כמה אנו נחושים להמשיך ולפעול בהתאם לסטנדרטים הבין-לאומיים. זאת, חרף התמודדותנו הלא פשוטה, בזירות שונות, עם ארגוני טרור, המפרים ברגל גסה את הוראות המשפט הבינלאומי. חלק מאויבינו מבצעים פשעי מלחמה כפולים, כאשר הם יורים על אוכלוסייה אזרחית מתוך אוכלוסייה אזרחית. ישראל נלחמת על נפשה אך תעשה זאת ככל שניתן בהתאם לכללים הבינלאומיים. הממשלה מבקשת להודות ליו"ר הוועדה, השופט בדימוס טירקל, ולחברי הוועדה הנכבדים – הפרופסור מיגל דויטש, האלוף במיל' עמוס חורב והשגריר ראובן מרחב על עבודתם המסורה, המקצועית והיסודית. כן נבקש להודות למשקיפים הזרים, הלורד דייוייד טרימבל, הפרופסור קנת' ווטקין והפרופסור טים מקורמק על שהסכימו להשתתף בוועדה חשובה זו ועל עבודתם המצוינת. על פי המנדט שקיבלה הוועדה מממשלת ישראל, היא זכתה לשיתוף פעולה מלא מכל הגופים הרלוונטיים, ובהם צה"ל, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, שירות בתי הסוהר ומשרד המשפטים, ואין לי ספק שהדבר תרם מאוד ליצירת דו"ח מקיף וממצה".