שימו לב:
מתוך מתווה הגיוס של יאיר לפיד.
32) היות ואין חופשות בצבא יותר משבתות וחגים על כן מהיום אין רשות לערוך חופשות בישיבות וכוללים רק בשבתות וחגים ולא ימי שישי [לאלו שגרים בתוך העיר של הישיבה והכולל], ולא חודשי ניסן תשרי ואב, וכמובן יהיה ביקורת מדוקדקת יותר "כמו ספירת החיילים בצבא" ויעמדו על כך בכל התוקף, זאת ועוד, לא יתקבלו דיחויים של ביקור רופא רק על ידי עדכון של יום לפני עם פרטי הרופא וזמן הביקור, וכן מי שחולה חייב להביא אישור רופא מוסמך על חופשת מחלה, ואחרי נישואין של אח/אחות גיס/ה או בן אח ואחות אפשר לחסור רק יום אחד, וכן אחרי נישואין בן המנהיג הרוחני של התלמיד (ובתנאי קודם, של עידכון בתחילת שנת הלימודים מי המנהיג הרוחני של התלמיד) ואפשר רק 2 מנהיגים רוחניים לכל תלמיד, וגם על ידי עדכון יום לפני יום הנישואין.
33) זמני התחלת הלימודים הם כל יום בשעה 8:15. שעה ורבע מאוחר מצה"ל כדי תפילת שחרית, וזמני סיום הלימודים לא לפני שעה 6:00, והפסקת צהריים לשעה וחצי בדיוק.
34|) אסור בתוקף להימצא ברחובות בשעות הנ"ל, לא בהפגנות ולא בעצרות, ללא אישור מיוחד, ועל לוויות נפטרים יהיה עידכון מיוחד.
35) וכמובן על כל הנ"ל יהיה ביקורת מדוקדקת ובזה מותנה תקציבי המוסד ומתן הדיחוי לגיוס להתלמיד.
36) חשוב להזכיר ולזכור לפעול רק במונח הזה שהישיבה והכולל היא תחליף לצבא ולא תחליף לבית הספר.
37) על התלמידים בגילאי 18-21 חובה להתייצב אחד לכל 3 חודשים בלשכת הגיוס האזורי ואח"כ אחד לכל 6 חודשים ומגיל 26 אחד ל12 חודש.
38) מתן דיחוי מותנה בחתימת התלמיד על תצהיר שבמידה וימצא על ידי המבקרים שלא עמד בדרישות אלו ישרת בצבא ההגנה לישראל ללא דיחויים והתעלמויות.
39) במידה ולא יתייצב יחוייב (בנוסף לענישת כלא לפי החלטת בית המשפט) לשלם כל התקציבים שקיבל ממשרד החינוך מגיל 14 +ריבית והצמדה, וגם לשלם עלות חייל בצה"ל על כל ההוצאות למשך 3 שנים.