בתום תהליך רחב שכלל את כל היחידות בכנסת, העניק היום (ראשון) מכון התקנים למנכ"ל הכנסת דן לנדאו תעודה על הסמכתה של הכנסת בתקן הבינלאומי לניהול איכות. התהליך מבטיח התנהלות מיטבית של עובדי הכנסת כתומכים בעבודה הפרלמנטרית ותהליכי שיפור מתמיד.

מכון התקנים הישראלי העניק היום (ראשון) למנכ"ל הכנסת, דן לנדאו, את תעודת ההסמכה לעמידה בתקן הבינלאומי לניהול איכות ת"י (תקן ישראלי) 9001 ISO.

קרא עוד:

[postim]

התעודה הוענקה בסיומו של תהליך שהחל מיוזמה שהעלה ח"כ לשעבר זאב ביילסקי במהלך כהונת הכנסת ה-18, ובהחלטת מנכ"ל הכנסת וחברי הנהלת הכנסת לאמץ את דרישות התקן הבינלאומי לניהול מערכת איכות וליישמו בכנסת, כחלק מהשירות שניתן לחברי הכנסת במסגרת עבודתם הפרלמנטרית. התעודה הוענקה לכנסת לאחר שבוצע מבדק מקיף במינהל הכנסת על ידי מכון התקנים הישראלי והיא מעידה על ניהול קפדני של מתן שרות ומענה לדרישות חברי הכנסת והצבור הרחב.

ת"י (תקן ישראלי) 9001 ISO הינו תקן בינלאומי המגדיר דרישות לניהול מערכת איכות. במהלך החודשים האחרונים בוצע תהליך רחב ביותר שכלל את כל היחידות בכנסת ובמסגרתו בוצע ניתוח ובחינה ארגונית של כל תהליכי העבודה בכנסת, וכתיבת נהלים המחייבים את עובדי מינהל הכנסת במתן השרות לח"כים בעבודתם הפרלמנטרית. את כתיבת הנהלים וההתעדה ביצע פרופ' אברהם אופק, העומד בראש מכון אופק לניהול ומחקר. במסגרת השקיפות לצבור נכתב מדריך איכות שיפורסם באתר האינטרנט של הכנסת ויציג את המחויבות של מינהל הכנסת למתן שירות איכותי ואת כלל תהליכי העבודה שהוגדרו בספר הנהלים.

מנכ"ל הכנסת דן לנדאו: "קבלת התקן הבינלאומי לניהול איכות מעמידה את הכנסת בשורה הראשונה עם מוסדות וחברות שאימצו תקן של מצויינות, מנהל תקין ונהלים קפדניים. קבלת התקן תיתן למינהל הכנסת כלים נוספים לשיפור מתמיד של השירות לחברי הכנסת ואזרחי ישראל. זהו חיזוק נוסף למעמדה של הכנסת כפרלמנט מתקדם ומוביל בעולם כולו. אני גאה בעובדי הכנסת שנרתמו למאמץ המיוחד הכרוך בתהליך ההתעדה ובטוח כי ימשיכו להוות מודל למצוינות ולשיפור השירות".

פרופ' אברהם אופק: "הנהלים שבמסגרתם נקבעו גם מדדי שירות, מבטיחים רמה גבוהה של מחויבות למצוינות ארגונית בעבודת מנהל הכנסת. תכלית המהלך היתה להבטיח יעילות בעבודה, צמצום ומניעת תקלות ובצוע מעקב שיטתי של נותן השרות אחר האפקטיביות של עבודתו. במקביל לפתוח הנהלים הוקמה תשתית של בצוע מבדקים פנימיים במהלך כל שנת העבודה על ידי נאמני איכות ומצוינות בכל אחת מחטיבות מינהל הכנסת, מתוך תכלית לאתר מוקדים טעוני שפור ולהבטיח את ההקפדה על יישום הנהלים".

ח"כ לשעבר זאב ביילסקי: "עיריית רעננה קיבלה את תקן האיכות כשהייתי ראש עירייה, וכשהגעתי כחבר כנסת, היה לי חלום להוביל גם את הכנסת להליך שיביא את רמת השירות והמצוינות לרמות גבוהות. אני שמח לראות שהכנסת אימצה את המודל וזכתה בתו התקן החשוב הזה".

מנהל אגף איכות והסמכה של מכון התקנים, עו"ד אלי כהן-קגן: "הכנסת היא סמל ומייצגת את נבחרי העם, ויש כאן החלטה חשובה של הנהלת הכנסת להוביל את התהליך, מתוך מטרה להעביר מסר חשוב שאיכות ומצוינות הם הבסיס לכל ארגון ציבורי".