בדו"ח מבקר המדינה כתב לינדנשטראוס כי משטרת ישראל מעולם לא טרחה לגבש מדיניות ברורה לגבי נוהל סגירת תיקים 'מחוסר עניין לציבור'. ואף לא לאכוף את הנהלים. התוצאות: פרצות רבות להגברת הפשע והעלמת עין. המשטרה: "לא ממש נכון, אך נלמד את המסקנות"

דו"ח מבקר המדינה היום (ב') מפנה אצבע מאשימה כלפי משטרת ישראל בדבר 'אי קביעת מדיניות ברורה לגבי סגירת תיקים מחוסר עניין לציבור', כך כותב מבקר המדינה, מיכה לינדנשטראוס בדו"ח המקיף את משרדי הממשל השונים.

בבדיקה עלה, שמלבד זאת, פרקי הזמן שנקבעו בהנחייה שכן קיימת בנושא, אינם תואמים את הנדרש בפועל: "מבדיקת תיקי המדגם עלה ש-70% מהתיקים בעברות מסוג עוון נסגרו בתוך שלושה חודשים ו-85% מהם בתוך שנה; אשר לתיקים מסוג פשע – 77% מהם בתוך שנה, ו-85% בתוך 18 חודשים. לעומת זאת בהנחיה נקבע שבתיקי עברות מסוג עוון יש לפעול לסיום הטיפול בתוך 12 חודשים ובתיקי עברות מסוג פשע שדינן עד עשר שנות מאסר – בתוך 18 חודשים. לפיכך, ספק אם פרקי הזמן שנקבעו בהנחיה יביאו לקיצור משך הזמן לטיפול בתיקים בתביעה המשטרתית ובפרקליטות, ויש אף חשש שהם יביאו להארכתו".

זאת למול טענות המשטרה בדבר סגירת תיקים על מנת להפנות את המשאבים לטיפול בתיקים שהנאשם בהם הינו ידוע ושניתן למצות עימו את הליך הענישה במהירות יתר.

בתגובה לדבריו של המבקר, אמר דובר משטרת ישראל, כי "יחידות החקירה של משטרת ישראל מצויות באופן קבוע בהליך בקרה, וכי במסגרת יעדי משטרת ישראל שתכליתם הגדלת סיכויי העבריין להתפס, הונחו יחידות החקירה לצמצם את התיקים המוגדרים על"ן (עבריין לא נודע) ולהגדיל משמעותית את מספר כתבי האישום בעבירות המשפיעות".

במשטרה אמרו עוד, כי התיקים שנבחנו הינם רק מהשנתיים האחרונות, וכי למרות זאת, "הדוח יילמד ויופקו המסקנות המתאימות".