זה יחזיק מתענית אסתר עד פורים

אבל החרדים אוכלים אותה