עוד מעט יעלו שוטרים על קו 402 ויעבירו בכוח את הגברים אחורה ואת הנשים קדימה, או יערבבו אותם, והכול בשם הקידמה והנאורות המערבית של היהודים ה"מתקדמים" שהשאירו אותנו ה"חשוכים" מאחור מרחק של אלפי שנות קידמה!

די לפטרונות!
די לאנטישמיות היהודית!

בעצם, במחשבה שניה, הכלבים נובחים והשיירה עוברת, (השיירה של קוי 402…)

הם ישארו עם הכלב והילד ושאר מרעין בישין, ואנחנו נמשיך לשאת בגאון את לפיד התורה והחסידות עד ביאת גואל צדק!