לא מתפללים לתפילה שחיבר הרב הצבאי הראשי ש. גורן ,זה הנימוק של לפיד ? הרי הוא בכלל לא מתפלל !!!. אבל כשיש פעולה צבאית ,מתפללים כל הישיבות לשלום כל עם ישראל .,ולומדים תורה לזכות הלוחמים .בעוד לפיד לא מתפלל ,ולא מביא כל תועלת
לעם ישראל .