כל פעם שמדברים על גיוס חרדים פורצת מלחמה , כך התחילה עמוד ענן