שמעתי שבלוח "דבר בעתו" יש ביום כ"ח בניסן מאמר אדיר על נושא פולארד. ביום זה מולאים 10000 ימים לכליאתו. המחבר אינו מבין כיצד זה פרס לא השליך ארצה נגד פני אובמה את ההזמנה לבקר בארה"ב, לאחר שזה הכושי לא נענה לתחנוניו לשחרר את פולארד ?