סערה בעולם הישיבות: מאות בחורי ישיבות קיבלו צווי מעצר | בחור ישיבה שקיבל צו גיוס ל'JDN': "נקדש שם שמים בכלא" | ותגובת דובר צה"ל בעניין

פקיעת חוק טל גררה בעקבותיה סחבת בחקיקת חוק גיוס חדש במקומו של חוק טל, מה שהוביל לשידוד מערכות בצה"ל כלפי בני הישיבות שקיבלו צווי גיוס. השבוע הוצאו מאות צווי מעצר לבני ישיבות שלא התייצבו לצו הגיוס הראשון.

קרא עוד:

[postim]

במכתבים ששוגרו מהצבא, אנשי מערך הגיוס מודיעים לבחור הישיבה: "מאחר שלא התייצב בלשכת הגיוס הוצא נגדך צו מעצר. כמו כן, חל עליך איסור לצאת לחו"ל ללא אישור, והדבר יהווה עבירה פלילית."

על פי חוק שירות הביטחון, מי שאינו מגיע לצווי הגיוס המקדימים מקבל שלוש התראות ואז מוצא נגדו צו מעצר. מי שאמורה לאכוף אותו היא משטרת ישראל, מכיוון שהוא עדיין אינו נחשב לחלק מצה"ל. אם הוא נעדר גם מצו הגיוס עצמו הטיפול בו עובר לידי הצבא, הרשאי לעצרו באמצעות המשטרה הצבאית ולהעמידו לדין בבית דין צבאי.

נתי לנדאו, בחור ישיבה מירושלים, שקיבל צו התראה לפני מעצר מספר, "אנחנו לא מפחדים, אם נצטרך ללכת לכלא נלך בעוז ובגאווה. בחורי ישיבות ימשיכו ללמוד ואם לא יאפשרו לנו ללמוד אנחנו נשב ונלמד בכלא."
לנדאו קיבל צו מעצר שפוקע בא' ניסן, "אם נצטרך לשבת בחג הפסח בבית הכלא בשביל עולם התורה נרגיש בני חורין."

מאז ביטול חוק טל, באוגוסט 2012, הורו גדולי ישראל להתייצב בבסיס הקליטה והמיון לצורכי בדיקות, אך לא לחתום על שום מסמך.

כאמור מאות בני ישיבות חרדים שקיבלו צווים התעלמו מהם בהוראת גדולי ישראל ולא הגיעו לבקו"ם. על פי חוק הם נקראים "סרבני גיוס" והם עלולים להיעצר.

בבדיקה שערך הבוקר 'מעריב' עולה כי ספק גדול אם לצו המעצר יש תוקף מעשי, וספק אם הוא ייאכף בשל המהומה האדירה שהוא עלול לעורר.

גורמים בצה"ל אומרים ל'מעריב', "קיים סיכוי שהמשטרה לא תאכוף את הצווים, כפי שהיא אמורה לעשות, מכיוון שהנושא לא נמצא בראש סדר העדיפויות שלה."

כבר בעבר הבהירו גורמי צבא בכירים כי הם לא רואים מצב שבו לוכדי עריקים יפשטו בהמוניהם על בתי בני הישיבות, ובתי הכלא הצבאיים אינם ערוכים כלל לקליטה של כמות גדולה כל כך של בחורי ישיבות.

אתמול הבהירו במשטרה כי אין עלייה דרמטית בפקודות המעצר, אך בד בבד אם יהיה צורך בכך ישתמשו בפקודת מעצר.

בישיבות החלו ההכנות לקראת האפשרות שצה"ל יפשוט על בתי הבחורים 'העריקים' במהלך בין הזמנים, וחלק מהבחורים כבר הצטיידו בערכה מיוחדת לקראת כניסתם לבית הכלא.

דובר צה"ל מסר בתגובה לפניית 'מעריב': "כללי ההתייצבות להליכי המיון לצה"ל מעוגנים בחוק שירות הביטחון, וככל חוק, יעשו הרשויות הרלוונטיות לאכיפתו ולמיצוי הדין עם מפריו. מלש"ב אשר לא משתף פעולה עם לשכת הגיוס מקבל עדכון לפיו אם ימשיך בדרך זו, ידווח למשטרה כי האדם פועל בניגוד לחוק. הצווים אינם מוצאים לישיבות אלא לאנשים פרטניים שלא שיתפו פעולה עם הליך ההכנות לשירות, ואין כל שינוי במדיניות האכיפה."