הבית היהודי והגובי"ם: בנט רוצה משרד דתות מורחב | תקציבי הישיבות יועברו לידי משרד הדתות | בבית היהודי טוענים כי עדיף שרב ינהל את המשרד מאשר רות קלדרון ממפלגתו של לפיד.

בנט לא בוחל באמצעים: מפלגת הבית היהודי הציבה דרישה במסגרת המו"מ הקואליציוני – לקבל לידיה את משרד הדתות ולחדש את הימים גדולים של המפד"ל במשרד, כך חושף ישראל היום.

קרא עוד:

[postim]

במהלך השנים עבר משרד הדתות תהפוכות רבות. בממשלת ליכוד־שינוי בשנת 2003, פורק המשרד לחלוטין ואגפיו חולקו למשרדי הממשלה השונים. בשנת 2008 הוקם המשרד שוב בממשלת אולמרט, וש"ס חזרה לשלוט בו.

משרד הדתות קוצץ על ידי לפיד האב והוא אינו כולל את הרבנות הראשית ואת מערך הגיור, שנמצאים במשרד ראש הממשלה. אף בתי הדין, כפופים למשרד המשפטים, ואגף הישיבות, הועבר למשרד החינוך. עתה מבקשים בבית היהודי להחזיר את הנושאים האלה לאחריות שר הדתות המיועד אלי בן דהן.

"אנחנו באים לממשלה כדי לשנות דברים, וזה אחד מהם", הסבירו בבית היהודי את חשיבות המהלך לישראל היום, "אנחנו רוצים את המשרד כדי לשפר ולייעל אותו ואת נושא הדת במדינה, ואי אפשר לעשות זאת בלי האגפים הללו. לדוגמה, בנושא הגיור שנמצא במשרד ראש הממשלה – לכולם ברור שראש הממשלה לא מתעסק בגיור, אין לו זמן לזה. צריך לבוא שר שיושב על הפקידים ומציב דרישות ומשפר את העסק".

ההחלטה של הבית היהודי גם לשלב את אגף הישיבות במסגרת המשרד תכעיס את החרדים. עם זאת, בבית היהודי מרגיעים את החרדים ואומרים כי "גם החרדים יעדיפו שהתקציב הזה יהיה אצלנו ולא במפלגת יש עתיד, אם שר החינוך למשל יהיה שי פירון".

"החרדים יודעים שעדיף שאורי אורבך או אלי בן דהן, שלא באים להזיק לעולם החרדי, יחזיקו באגף הזה", דברי גורמים במפלגה.