על רקע ההבנות שהושגו במו"מ, רבני הציונות הדתית חתומים על מכתב חריף כנגד הפגיעה בעולם התורה לפני כיננונה של הממשלה.

לאחר שחיזקו את הברית עם לפיד רבני הציונות הדתית חוזרים בהם וקוראים ליו"ר הבית היהודי נפתלי בנט ולראש הממשלה שלא לפגוע בעולם התורה.

קרא עוד:

[postim]

רבני "בית ההוראה לענייני ציבור" בראשות הרב דוב ליאור שיגרו היום (שני) מכתב אל יו"ר הבית היהודי וראש הממשלה.

הרבנים קראו למועמדים "לעמוד על שמירת ליבתה הרוחנית של מדינתנו כמדינה יהודית וכן לשמר את קדושתו של העם היהודי בענייני משפחה וגיור כהלכה, לאור החלטות הרבנות הראשית לישראל".

"יש לשמור על בבת עינינו, לומדי התורה, שלא ייפגעו במשהו חלילה לימודם והתמדתם, ועל כולנו לשמר את צביונה של השבת בציבוריות הישראלית שכן בה מתייחדת ארצנו ונתייחדו בני עמנו בכל הדורות".

"מובן מאליו שעלינו לעמוד בתוקף רב על זכותו הבלעדית של העם היהודי על כל מרחביה של ארץ נחלת אבותינו".

על המכתב חתומים רב העיר קרית ארבע חברון – הרב דוב ליאור, רב הישוב אלון מורה ורב השומרון – הרב אליקים לבנון, ראש מוסדות "אורות התורה" בבת ים – הרב דוד חי הכהן, רב הישוב נריה – הרב מיכאל הרשקוביץ וראש מוסדות "בית מוריה" בבאר שבע – הרב שמעון כהן.

במקביל למכתבם של רבני התיישבות פרסמו ראשי ישיבת הר המור, הרב עמיאל שטרנברג, הרב מרדכי שטרנברג והרב צבי ישראל טאו שבו התריעו מפני פגיעה בלומדי התורה.

"כל הדיבורים וההצעות בדבר צמצום לימוד תורה בישראל, קביעת מכסות ותוכניות להמעטת תמיכתה ותקצובה ע"י גורמים חסרי מדע ויתרי כח ומניפולציות פוליטיות, הרי זו פגיעה בכתרה של תורה, חילול השם והשפלת קרן ישראל חלילה", פתחו הרבנים את מכתבם.

"כל הנוגע בה כנוגע בבבת עינו ואין מקיפין. התורה היא סם החיים של גאולתנו מדינתנו ומיעוט דמותה היא חתירה תחת הבניין כולו. האחריות על קיומה הגדלתה האדרתה וסדריה היא על גדולי התורה ראשי הישיבות וכולנו כל עמך בית ישראל תומכיהם ונושאי כליהם מתפללים תמיד יהי רצון מלפני אבינו שבשמים לקיים בנו חכמי ישראל הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם בכל מקומות מושבותיהם".

הרבנים ציינו כי "כל התערבות של מעוטי תורה וק"ו של שונאיה ועוקריה לא תקום ועל כך יש למסור את הנפש. על התורה לומדיה ושוקדיה אין דיון ואין משא ומתן כי היא בסיס הקיום ונשמת החיים של מדינתנו וישובינו".

"כל ניסיון להפוך אותה לנושא של סחר מכר ומשחקים פוליטיים, היו לא תהיה. כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי. יפתח ד' את אוצרו הטוב ויטהרנו במי דעת מכל חולשותינו ויאר עלינו אור תורתו וישועתו על עמו ועל נחלתו סלה".

"הכותבים לכבודה של התורה הגואלת השומרת והמוליכותינו קוממיות לארצנו ובארצנו. עמיאל שטרנברג מרדכי שטרנברג צבי ישראל טאו", מסיימים הרבנים את מכתבם.