למה אתם מביאים פניהם של רשעים בכזה גודל , הרי אסור להסתכל בפני אדם רשע, וכמו שאתם מקפידים על נ' תקפידו ע"ז ולפחות מאד מוקטן