שר הפנים וסגן ראש הממשלה היוצא, אלי ישי נפרד הבוקר ממאבטחיו האישיים שליוו אותו במהלך הקדנציה הנוכחית, השניים שוחחו ביניהם על חיפוש עבודה חלופית | בעת שיצא מבית מרן הספיק עובר אורח לנצל את רגעי החסד האחרונים של שר הפנים לפני שזה האחרון מחזיר את מפתחות משרדו.

צילום: חדשות שלנו

אלי ישי נפרד מהמאבטחים | צילום: חדשות שלנו אלי ישי נפרד מהמאבטחים 2 | צילום: חדשות שלנו אלי ישי נפרד מהמאבטחים 3 | צילום: חדשות שלנו אלי ישי נפרד מהמאבטחים 4 | צילום: חדשות שלנו אלי ישי נפרד מהמאבטחים 5 | צילום: חדשות שלנו