ב"ה יופי אלה שמכריזים על עצמם אנחנו טמאים וכו', אומרים במפורש מתי הם ילכו למלחמה נגד הקדושה , ואז חכם עיניו בראשו ורוצה להיות יהודי כשר וטהור , אז פשוט לא לנסוע בכלל באותו הזמן , ואפי' כדאי לנסוע עם מונית והם הס"א ימצאו אוטובוסים רקים, כמו שהם רקים מכל דבר טוב. והשי"ת בוודאי בלי שום ספק יהיה בעזרינו הרי אנחנו עמו בני אברהם יצחק ויעקב.והעיקר לא לאבד האמונה והבטחון מאת השומ"ר ישראל.