דיי מסכן לאמגיע לעשות בלגן לאחד שהוא כל כולו למען הכלל :