אוי מדומיינים שלנו, מסכנים מבזבזים את הזמן בדמיונות שוא ומדוחים, ומבשלים לעצמם את שאול התחתית שלהם ושל כל המדינה העלובה והגוססת הזו שכבר אותות הזיקנה ניכרים בה היטב ואו טו טו אבדה תקותם, ועסוקים רק במעשי התאבדות נטו.