הממשלה אישרה הקמת גנזך מדינה קבוע בסמוך לארכיון הציוני | מוביל ההחלטה: מזכיר הממשלה צבי האוזר שאישר בשבוע שעבר טאבלט לכל שר | עלות ההחלטה כ- 7 מליון ₪.

מי אמר שאין כסף? הממשלה אישרה היום (ראשון) את ההחלטה להקים משכן קבע חדש לארכיון המדינה, זאת מתוך הכרה בחשיבותו כמוסד הלאומי האמון על שמירה והנגשה של תיעוד מוסדות השלטון בישראל

קרא עוד:

[postim]

על פי ההחלטה, יוקם מבנה ארכיון המדינה בסמוך למבנה הארכיון הציוני בכניסה לירושלים. המבנה החדש ישרת את הנהלת הארכיון, אולם העיון והקריאה ואולם תצוגה, ואף ייבנה מתחם משותף לשני הארכיונים.

מזכיר הממשלה צבי האוזר, שהוביל את החלטת הממשלה, ציין כי "הקמת משכן ראוי לארכיון המדינה תבטיח את ביסוס יכולת התיעוד של פעילות הממשל, שימור חומרי הארכיון לדורות והנגשתם לציבור באופן מיטבי".

ואפשר כי זהו המלך האחרון שהוא מוביל בתפקידו כמזכיר הממשלה. נזכיר, שההחלטה הקודמת של מזכיר הממשלה הייתה טאבלט לכל שר.

גנז המדינה יעקב לזוביק הוסיף כי הקמת מבנה קבע חדש לארכיון המדינה, תעניק לו מקום של כבוד כאחד ממוסדות השלטון הדמוקרטי. "החלטה זו לצד ההחלטה לשיקום והעצמת תשתיות מורשת לאומית, להקמת מתקן גניזה לאומי בערד שבו יאוחסן החומר הארכיוני של מוסדות המדינה, ולהנגשה ודיגיטציה של החומרים והעלאתם ברשת – יאפשרו לציבור להגשים את זכויותיו הדמוקרטיות וליהנות משקיפות הפעילות הציבורית".