במהלך אירוע יום העצמאות הממלכתי בהר הרצל נשא דברים יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין שאף הדליק את המשואה הראשונה | "אנו צריכים לשאוף לחברה שבה יש יריבים. עלינו לכבד את אורח חייו של החרדי אולם עליו להשתתף בנטל כמו אחיו החילוני".

בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל בירושלים הדליק יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין  את המשואה הראשונה והתייחס בדבריו לסוגיית השוויון בנטל.

קרא עוד:

[postim]

אדלשטיין התייחס בראשית דבריו לסיפור חייו וסגירת המעגל לאחר ששוחרר מהכלא הסובייטי, "לא נולדתי על האדמה הזאת, ונופיה לא נצרבו בי בשנות ילדותי. כילד, לא חלמתי שיגיע הרגע ואעמוד כאן, לצד קברו של חוזה המדינה, כנציגה של כנסת ישראל. לא חלמתי – לא בגלל שלא העזתי, ולא בגלל שפחדתי".

"כילד, בקושי הכרתי את מדינת ישראל, ולא חלמתי להיות חלק ממנה.. והנה, היום, ה' באייר שנת תשע"ג, אני ניצב כאן, עשרים ושש שנים בדיוק מ-ה' באייר תשמ"ז, היום שבו שוחררתי מהכלא, ולבי הומה, עולה על גדותיו, מלא תפילה והודיה", אמר יו"ר הכנסת.

אדלשטיין התייחס בדבריו לגיוס בני הישיבות: "יש מי שרואים בשוני אסון, סימן להתפוררות, אך אני רואה בהם סימן לחיים, הבטחה. אנו חייבים להמשיך ולהתווכח, אך כשאנו מתווכחים על שיווין בנטל או תקציב אסור לנו לשאוף לריסוק היריב. אנו צריכים לשאוף לחברה שבה יש יריבים. עלינו לכבד את אורח חייו של החרדי אולם עליו להשתתף בנטל כמו אחיו החילוני".

"משיאי המשואות מייצגים אומה שלמה; אנשי רוח, אנשי סייף, הם מעבירי הלפיד, לפיד מורשת הזיכרון. בידיכם, בני הנוער, נמצא העתיד של מדינת ישראל. אתם התקווה להתחדשות לאומית. עתידנו בציונות ולא בציניות. השילו מעליכם שכבות של עייפות, נפצו את הבועה, ונתחבר יחד אל לבו הפועם של העם, אל הזכרון והמורשת", דברי אדלשטיין.