ראשי מועצות דתיות נדרשים להוציא לפנסיה רבנים שהגיעו לגיל 68 | יו"ר המועצה הדתית עמק לוד נדרש להפסיק את תשלום משכורתו של הרב אשכנזי רבה של כפר חב"ד והרב האזורי מאחר והגיע לגיל 70

תופעה חדשה במשרד הדתות. רבנים שהגיעו לגיל הפנסיה, מחויבים לפרוש באופן מיידי לפנסיה. מדובר בהוראה של המשרד לשירותי דת ושל העומד בראשו, נפתלי בנט וסגנו אלי בן דהן. ממידע שהגיע לכתב JDN ואומת על ידי מספר ראשי מועצות דתיות עולה, כי בימים האחרונים קיבלו מספר ראשי מועצות דתיות שיחת טלפון מהיועץ המשפטי של המשרד עו"ד פת ובו דרישה להוציא לפנסיה, רבנים שעברו את גיל 67. כמו כן, רבנים שהגיעו לגיל 70 ומכהנים בתפקידים של רבנים אזוריים.

קרא עוד:

[postim]

ראשי מועצות דתיות סיפרו לכתב JDN על כך שמסתבר כי מדובר בהוראה מגבוה, שכן עד היום המשיכו רבני שכונות שהגיעו אף לגיל גבורות, לכהן במשרות הרבנות על אף שעברו את גיל הפנסיה והדבר נעשה בתיאום מול משרד הדתות. "מה השתנה היום?" שואלים בכעס ראשי המועצות הדתיות.

עוד עולה, כי המשרד לשירותי דת אף שלח איום מרומז, בו נאמר לראשי מועצות דתיות כי באם לא ימלאו אחר ההוראה והדריש,ה אזי המשרד לא יעביר את תקציב המועצה.

גם יו"ר המועצה הדתית בעמק לוד, יוסף קמינצקי, קיבל הודעה כזו ומתברר כי במשרד הדתות מבקשים כי יפסיק לשלם את משכורתו של הרב האזורי ורבה של כפר חב"ד, הרב מרדכי שמואל אשכנזי וזאת מהסיבה כי הרב אשכנזי הגיע לפני מספר ימים לגיל 70 ומועצת הרבנות הראשית לישראל, לא האריכה את תוקף כהונתו.

בכפר חב"ד זועמים על החלטת סגן שר הדתות אלי בן דהן.