מוסדות חרדיים שלא ילמדו ליב"ה יפגעו תקציבית | שר האוצר מציג את חזון האדם העובד ומבטיח לשים אותו בראש סדר העדיפויות | בין הגזרות החדשות: הנחה בארנונה ובמעונות יום רק לשני הורים עובדים

יאיר לפיד מבקש ליצור חברה חדשה, המעמידה במרכזה את האדם העובד. "אם עשרות ומאות אלפי אנשים בריאים אינם עובדים וחיים מקצבאות שסידרו להם הסכמים פוליטיים לא מוסריים, אז מכרנו את האינטרסים של האדם העובד וצריך לשנות את זה.

קרא עוד:

[postim]

אם מעון היום עולה לאמא עובדת אלף שקל יותר מאשר לאמא אחרת שאינה עובדת, אז מישהו מכר אותנו. אם הטבות בדיור ניתנות בהתאם לוותק שנות נישואים ומספר ילדים ומפלות לרעה את האוכלוסייה שמשרתת בצבא ועובדת, אז מכרנו את האינטרסים של האדם העובד ואנחנו הולכים לשנות את זה. כי שלטון שיכול להוריד מחירים ואינו עושה את זה, מוכר את האינטרסים של האדם העובד".

לימודי הליב"ה תופסים מקום מרכזי בחזונו של יאיר לפיד. אמש (שלישי) פרסם ערוץ 10 את טיוטת חוק ההסדרים, שבראש סעיפיו הרבים, המתפרשים על פני 150 עמודים, מוסבר בין היתר, כי "תנאי סף לתקצוב הוא 75% לימודי היסוד. מוסד שמלמד פחות מכך מתוקצב כמוסד פטור ברמה של 55% ומחוייב בהתאם ב-55% מלימודי היסוד. על כן מוצע לקבוע, כי תנאי הסף להכרה במוסד מוכר שאינו רשמי, יהיה לימוד של לפחות 55% מלימודי הבסיס והיסוד". לפי טיוטת החוק, התקצוב יהיה בהתאם לאחוזי הלימוד בפועל של לימודי הבסיס, ועד למקסימום 75%.

תקציב רשתות מעיין החינוך התורני ומרכז החינוך העצמאי, כך נכתב בטיוטת המסמך, יותנה בהשתתפות במבחני מיצ"ב ובמבחנים בינלאומיים. כמו כן, תוקם ועדה בינמשרדית שתבדוק כיצד להעלות את אחוז הזכאים לבגרות בקרב האוכלוסיה החרדית.

שיטת סבסוד מעונות היום צפויה אף היא להשתנות, ובהתאם לכך יידרשו שני ההורים להשתלב במעגל העבודה, שלא כמו היום, כאשר מספיק שהורה אחד יעבוד, או לכל הפחות שיהיה רשום בלשכת האבטלה. גם הזכאות להנחה בארנונה צפויה להיות בכפוף להשתלבות במעגל העבודה.

לפי לפיד, "שיעורי התעסוקה במגזר החרדי נמוכים מהמגזר הכללי, בין היתר בשל העדר לימודי יסוד המהווים מרכיב מרכזי ברכישת הכלים המתאימים ליציאה לשוק העבודה. מקצועות לימודי היסוד המרכזיים הינם: עברית, מתמטיקה ואנגלית".