חוק ההסדרים מציע: סבסוד במעון יום והנחה בארנונה ישללו ממי שאינו ממצה את כושר השתכרותו | המשמעות: פגיעה אנושה במשפחות בהן אחד מבני הזוג אינו עובד

יצא המרצע מן השק: לאחר שפיזר סיסמאות לכל עבר, כעת שולף שר האוצר לפיד את התוכניות הביצועיות שהתווה לדילול השורות בכוללים. עוד לפני שטיפל בחובת הגיוס, מתכוון לפיד לנקוט בסנקציות כלכליות משמעותיות נגד כל מי שלא ימצה את כושר השתכרותו.

קרא עוד:

[postim]

תחת הכותרת "עידוד תעסוקת שני בני הזוג באמצעות סבסוד מעונות יום", מציע האוצר לשנות את מבחני השתתפות המדינה בתשלום עבור מעונות יום, כך שבאופן הדרגתי ההשתתפות תינתן רק למשפחה בה שני בני הזוג עובדים, ועל פי מספר שעות העבודה הנמוך של מי מהשניים.

התוצאה תהיה שהשתתפות מקסימאלית הניתנת כיום במקרה שאחד מבני הזוג עובד במשך 40 שעות בשבוע, תינתן רק במקרה ושני בני הזוג יעבדו 40 שעות שבועיות.

לימוד בכולל לא יחשב כעבודה אלא עד לגיל 22 והחל משנת תשע"ח, עד לגיל 21, שלאחריו יידרש האב לצאת ולעבוד בכדי להיות זכאי להשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד במעון.

החוק המוצע יחול בהדרגה בשנים תשע"ד-ה והוא יחול במלואו החל משנת תשע"ו.

כמו במעונות היום גם בהנחות בארנונה מעוניין לפיד לאלץ את החרדים לצאת ולעבוד. החוק מציע כי יהיה על שני בני הזוג להציג גם יחד עבודה של 125% משרה, כלומר אם אחד מבני הזוג עובד ב-75% משרה, יהיה על בן הזוג השני לעבוד ב50% משרה בכדי שהמשפחה תהיה זכאית להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסות.
לימוד בכולל לא יוכר לעניין זה כעבודה ואברך כולל שרעייתו עובדת במשרה מליאה לא יהיה זכאי להנחה בארנונה.