ח"כ יעקב ליצמן מ'יהדות התורה' יוזם חוק שיאסור כל דיון בנוגע למו"מ על ירושלים שלא בנוכחות לפחות 80 חברי כנסת במליאה | במידה והחוק יעבור יקטנו מאוד הסיכויים שניתן יהיה לקיים דיון על עיר הקודש

שיתוף פעולה חדש עם הבית היהודי? ח"כ יעקב ליצמן מגיש הצעת חוק חדשה לפיה ייאסר קיום משא ומתן על ירושלים אלא ברוב של 80 ח"כים.

קרא עוד:

[postim]

על פי הצעת החוק שיוזם ליצמן, לא יתחיל משא ומתן או כל דיון על חלוקת ירושלים, ואף לא תינתן הסכמה לפתיחת מו"מ כשברקע חלוקת ירושלים או מסירת חלק ממנה לפני שמהלך כזה קיבל רוב של 80 ח"כים.

לא יתבצע משא ומתן ללא אישור הרוב הנדרש, ואין ביכולת תוצאותיו לשנות או לחייב במאומה כל רשות שלטונית או עירונית.

ח"כ ליצמן אמר בהסבר להצעת החוק כי "ירושלים עיר שחוברה לה יחדיו, לא תיחלק ולא ימסרו חלקיה לאף אחד. קדושתה של ירושלים לא ניתנת לזרים".

חוק זה מונע את האפשרות שבכל שלב של הליך מדיני כלשהו, לא יהיה ולו אף דיון אחד על מעמדה של העיר ירושלים משוש עיניה של העם בישראל.

כיוון שהיו מקרים שבהם החלו דיבורים על מסירת חלקים כאלו ואחרים מהעיר, טוען ליצמן כי יש לחוקק חוק שלא ייתן אפילו את האפשרות להעלות אופציה זו כתחילתו של משא ומתן.

בעבר הוגשו בכנסת מספר חוקים דומים, האוסרים על מו"מ על חלוקת ירושלים. אולם עקב החשש שבקונסטלציה כזו או אחרת, ניתן יהיה לגייס את הרוב שייתן את היכולת לממש את החשש שידונו בחלוקת ירושלים, ולכן בא חוק זה שמחייב רוב של 80 ח"כים שאי אפשר להשיגו בנקל, מה שישמור על ירושלים מאוחדת ונצחית עדי יבוא גואל במהרה.