אחרי שנוכח לפיד שהוא ראש הממשלה בפועל חוץ מההסתדרות ששם לא יתנו לו שליטה הוא החליט השוויצער הזה להראות גם שם שליטה אבל איך אומרים, כדי ליפול צריך לעלות גבוה גבוה וכפי שנאמר "לפני שבר גאון" והוא טיפש עולה כזה גבוה גבוה כדי שיתרסק מגובה רב, יערב לו