פראי אדם חיות דו רגליות הם הרודפים הכי גדולים של עם ישראל ימח שמם