שנאת החרדים שרק גוברת מיום ליום הביאה את ח"כ יעקב ליצמן מיהדות התורה ליזום הצעת חוק שתאסור להחרים קבוצות אוכלוסיה על רקע היותם חרדים

בעקבות החרמת הנציגות החרדית מהקואליציה, ח"כ יעקב ליצמן לא שוקט על שמריו והוא יוזם הצעת חוק פרטית האוסרת החרמת קבוצות אוכלוסיה, על רקע היותם חרדים.

קרא עוד:

[postim]

הצעת החוק מהווה תיקון לחוק העונשין ומציע להוסיף לסעיף ה"גזענות" הקיים כיום בחוק, גם את המילה "החרמה" וכן הרחבת החוק הקיים למניעת עוינות מכל סוג שהיא כלפי ציבור חרדי או מחמת שנאה מכל סיבה שהיא.

על פי הצעת החוק, עובר העבירה ושותפיה, ייענשו במאסר של עד עשר שנים, וכי גם כל פעולה שהושגה בגין אותה עבירה, דינה להיבטל.

בדברי ההסבר להצעת החוק נאמר עוד כי בהקמת הממשלה האחרונה התברר כי קבוצה בחרה להדיר נציגיה של חלק מהותי מהאוכלוסייה מהשתתפות בממשלה, אך ורק נוכח היותם חרדים. אמירה קשה זו לא הוקעה ולא עוד שעל בסיסה הוקמה הממשלה ה33 בישראל.

ח"כ הרב יעקב ליצמן הדגיש בדברי ההסבר להצעת החוק כי להדרת חרדים זו, אין מקום בחברה מתוקנת ומתחשבת, היודעת להוקיר ולכבד את הזולת באשר הוא, חרף השונות ביניהם. לפיכך יש צורך לשרש תופעה זו מעיקרה. הוספת המונח "החרמה" והכללת המגזר החרדי במסגרת הגדרות העבירה, נוסף על החמרת הענישה בגינה, נועדו בכדי להרתיע ולמנוע את הישנותה".

ח"כ הרב ליצמן הבהיר עוד כי היות הנציגות החרדית בקואליציה או באופוזיציה הינו ענין פוליטי, שמוכרע לעיתים לכאן או לכאן. אך עם זאת, החרמתו מראש של ציבור, אך ורק בשל היותם יהודים חרדים, עטורי זקן ופיאות, כפי שאף נאמר מפורשות בידי מכונני הממשלה הקיימת, הינה תופעה חמורה שאין להשלים עמה ואף מוצע למנוע הישנותה באמצעות חקיקה.