בעקבות הישיבה הסוערת בשבוע שעבר, בעניין עיריית נצרת-עילית, פנה יו"ר הוועדה לביקורת המדינה לשר הפנים ודרש: הבהר לפקידיך את חובתם למנוע הלנת שכר

בעקבות הישיבה הסוערת בשבוע שעבר בוועדה לביקורת המדינה בכנסת, בעניין דו"ח מבקר המדינה על התנהלות עיריית נצרת עילית, ובעקבות החשיפה בדיון כי פקידי מחוז הצפון במשרד הפנים סירבו לטפל בפנייתם של גזבר העירייה והיועצת המשפטית בעניין הלנת שכר העובדים, פנה יו"ר הוועדה לביקורת המדינה ח"כ אמנון כהן (ש"ס) – מיד לאחר הדיון לשר הפנים גדעון סער ודרש ממנו כי יבהיר לפקידי המשרד את חובתם להתערב ולמנוע הלנת שכר.

קרא עוד:

[postim]

במכתבו לסער כותב ח"כ כהן כי "הוועדה לענייני ביקורת המדינה, בראשותי, קיימה היום דיון בנושא: עיריית נצרת עילית – מינהל, נכסים והתקשרויות – דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנים 2011 – 2012 (טבת התשע"ג – דצמבר 2012). מדו"ח המבקר עולה כי משרד הפנים כשל בתפקידו וכי מחוז צפון של המשרד לא ענה לפניות שהגיעו מחברי מועצת עיריית נצרת, וכן לא מילא סמכותו עפ"י סעיף 141 (א) לפקודת העיריות ובכך לא מנע הלנת שכר עובדי העירייה. אני פונה אליך בזאת לרענן את סעיפי החוק הרלוונטיים העוסקים בסמכות משרד הפנים לדרוש מראשי רשויות בצו למלא את חובתם ולבצע את עבודתם תוך זמן הנקוב בצו".

בסעיף זה בפקודת העיריות, תחת הכותרת "מועצה המסרבת למלא חובה מסוימת" נכתב כי "נראה לממונה שמועצה או שראש העיריה נמנעים ממילוי חובה או מביצוע עבודה שהוטלו עליהם בפקודה זו או בכל דין אחר, רשאי הוא לדרוש מהם בצו למלא את החובה או לבצע את העבודה תוך הזמן הנקוב בצו".

יו"ר הוועדה לביקורת המדינה הדגיש כי הלנת שכר היא מעשה חמור ביותר, וכי בעברו בעיריית רמלה (שם כיהן שנים רבות כממלא-מקום וסגן ראש העיר) הקפיד בדבר ביתר-חומרה. כהן ציין, כי הלנת שכר היא איסור המופיע פעמיים בתורה, והתורה רואה באדם העובד כמי שמוסר נפשו וזמנו כדי להשיג את פרנסתו – ותולה בשכר-העבודה את תקוותיו ו"נושא אליו את נפשו". כהן ציטט את דברי הרמב"ם שכתב (משנה תורה, ספר קניין, הלכות שכירות, פרק יא, הלכה ב) "כל הכובש (=מעכב) שכר שכיר כאילו נטל נפשו ממנו שנאמר ואליו הוא נושא את נפשו".