מה ההסבר בזה
שאם גיוס הוא לפני ההצבעה אז אין סיכוי להפיל? למה מי שלא נותן לפני ההצבעה יתן בהצבעה?

ומה ההסבר בהחלטה לגבי הצורך באישור הנשיא?
מי מסביר?