השרים ישי, שטייניץ ואהרונוביץ' יקבלו 50 אלף ש"ח מהמדינה כסיוע להוצאותיהם המשפטיות בגין אסון הכרמל | ישי ושטייניץ דרשו סכום גבוה יותר, אך קיבלו סכום אחר מכיוון שהוטלה עליהם אחריות מיוחדת לאסון ע"י מבקר המדינה דאז מיכה לינדנשטראוס

לקראת פרסום דוח המבקר על אסון הכרמל, יקבלו השרים המעורבים: יצחק אהרונוביץ, יובל לשטייניץ וח"כ אלי ישי 50,000 ש"ח כל אחד, בתור השתתפות המדינה בהוצאותיהם המשפטיות' כך החליטה הוועדה לאישור החזר הוצאות משפטיות לנבחרי ציבור.

קרא עוד:

[postim]

בזמן האסון, אלי ישי כיהן כשר הפנים, יובל שטייניץ כיהן כשר האוצר ועליהם הטיל מבקר המדינה אחריות מיוחדת לאסון הכרמל. השר אהרונוביץ כיהן גם אז כשר לבטחון פנים ועליו הטיל מבקר המדינה אחריות מיניסטריאלית בגין כשלי משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר.

יצוין כי הסכום שקיבלו השרים אינו עומד בדרישותיהם, לאחר ששטייניץ ביקש לקבל 60 אלף ש"ח ואילו ישי דרש 326 אלף ש"ח. הסיבה לכך שקיבלו סכום הנמוך מדרישתם היא כאמור החלטת המבקר להטיל עליהם אחריות מיוחדת.

גם השר אהרונוביץ' ביקש החזר הוצאות אך לא ציין סכום מכיוון שצוין בבקשתו כי "משרד עורכי הדין אינו דורש תמורה מעבר לתמורה שתיקבע על-ידי הוועדה".

הוועדה שקבעה את גובה ההחזר מונתה בזמנו ע"י שר המשפטים דאז יעקב נאמן. בהסבר על החלטתה נכתב כי "במסגרת טיוטות הדוח והדוח הסופי של המבקר, נקבע סטנדרט חדש של אחריות מיוחדת, דבר שהצריך היערכות וייצוג משפטי מקיפים ונכבדים ביחס לייחוס אחריות. אף חדשנות משפטית זו, שעמה נדרשו השרים הפונים להתמודד, מצביעה כשלעצמה על הצורך בהיקף ייצוג וייעוץ משפטי נכבדים".