'מיצוי כושר השתכרות'- המונח האהוב על יאיר לפיד שרוממות 'האדם העובד' בגרונו, יעמוד כתנאי לקבלת הנחה בארנונה | רק משפחה שתציג עבודה של 125% משרה לכל תא משפחתי, תזכה בהנחה על פי מבחן הכנסות | האם תירשם פגיעה משמעותית נוספת באברכים יקרים אשר אומנותם לימוד תורה?

שר האוצר לופת את עניבת החנק שכרך לגרונו של הציבור החרדי: הצעת התקציב כוללת סעיף ובו, הכנסת תנאי של 'מיצוי כושר השתכרות', שיעמוד בפני אלו המבקשים הנחה בתשלומי הארנונה על פי מבחן הכנסה. משמעות הדבר: פגיעה נוספת באלו שתורתם אומנותם, שגם אם הכנסותיהם נמוכות, לא יהיו זכאים לקבלת הנחה בארנונה.

קרא עוד:

[postim]

לפיד מבקש לקבוע, כי מעבר למבחן ההכנסות, יהיה על בני הזוג להוכיח כי הם עובדים ב-125% משרה. כלומר, אם האשה עובדת במשרה מלאה, אזי יהיה על הבעל להוכיח כי הוא עובד לכל הפחות ברבע משרה, בכדי להיות זכאי להנחה בארנונה על פי מבחן הכנסות. אם האישה עובדת רק בשלושת רבעי משרה, תהיה המשפחה זכאית להנחה רק אילו יעבוד הבעל בחצי משרה.

בכדי להטיל את הגזירה באופן מדורג, מוצע, כי מי שהיה זכאי להנחה בארנונה בשנת 2013 ואילולי השינוי האמור היה זכאי להנחה גם בשנת 2014 – יהיה זכאי למחצית משיעור ההנחה לה היה זכאי בשנת 2013.

בדברי ההסבר נאמר, כי מדיניות הממשלה בנושא צמצום הפערים בחברה הישראלית והתמודדות עם העוני, מגדירה כיעד מרכזי את הצורך בהגדלת שיעור ההשתתפות בשוק העבודה בקרב הציבור הישראלי. הנתונים בנושא זה מראים באופן ברור כי שיעור העוני בקרב משפחות עם שני מפרנסים נמוכים בהרבה מאלו של משפחות עם מפרנס, אחד או ללא מפרנסים. קיומן של הנחות בגין מבחן הכנסה, שאינן כוללות מרכיב של מבחן מיצוי כושר ההשתכרות של האזרח, יוצרות תמריץ שלילי מובהק ליציאה לשוק העבודה.

חישוב זהיר מעלה, כי ההנחה בארנונה על פי מבחן הכנסות, יעלם כמעט לגמרי. העיריות דורשות ממשפחה המבקשת הנחה בשיעור מקסימאלי, הוכחה כי כל הכנסות המשפחה עולות לכדי הכנסה ממוצעת של פחות מ-1,200 שקל לנפש. במקרה ושני בני הזוג יעבדו, גם אם ישתכרו שכר מינימום, הרי שרמת ההכנסה למשפחה תתנגש עם מבחן ההכנסה עצמו ולא תאפשר למשפחה לקבל הנחה, אלא בשיעור נמוך. רק במקרה של משפחה ברוכת ילדים ושבני הזוג העובדים ישתכרו משכורת מינימום, תהיה המשפחה זכאית להנחה בשיעור של 80%.

כמה תחסוך המדינה מהשינוי? – המדינה לא תחסוך באופן ישיר, שכן מדובר בתשלומים המועברים על ידי התושבים לרשות המקומית. התיקון לחוק יביא להגדלת ההכנסות העצמיות של הרשויות המקומיות בסכום של כ 200 מיליון ש"ח מדי שנה.