האמת היא שעכשיו אחרי החשיפה, גם אם באמת הוא חי, ברגע שיצטרכו הפלשתינים להיכנס לעימות ישיר הם ידאגו שהילד יעלם פתאום ויסדרו את הענין כדרכם הברברית…