משרד הדתות מקבל סמכויות ובהם מערך הגיור והרשות למקומות הקדושים | הסמכות על ציון הרשב"י תישאר בידי משרד התיירות | 43 חברי כנסת תמכו, 21 התנגדו ואחד נמנע

לא מאבדים זמן יקר; בבית היהודי עושים הכל בכדי לממש את ההסכם הקואליציוני. והיום (שני) מליאת הכנסת אישרה את הודעת הממשלה בעניין המשרד לשירותי דת: המשמעות העברת סמכויות ממשרד ראש הממשלה למשרד לשירותי דת – כך עברה הרבנות הראשית לישראל כיחידת סמך ומערך הגיור, על תקניהם ותקציביהם.
"המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים". יעבור ממשרד התיירות למשרד הדתות. כמו כן הועברו הסמכויות המוקנות לראש הממשלה אל השר לשירותי דת לפי החוקים.

קרא עוד:

[postim]

חוק הרבנות הראשית לישראל התש"ם-19802. חוק איסור הונאה בכשרות, התשמ"ג-19833. חוק עסקאות במקרקעין (קיום מצוות שמיטה), התשל"ט-19794. פקודת מאכל כשר לחיילים, 19485. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות, בתפילין ובמזוזות, התשל"ה-19746. סעיף 6 לתוספת לחוק מס קנייה (טובין ושירותים) התשי"ב-19527. סעיף 3(2) לחוק ועדת שמיטה ממלכתית, התשס"ח-2008. פקודת העדה הדתית (המרה), 1927- בנושאי גיור.9. חוק המועצה להנצחת מורשת יהדות ספרד והמזרח, התשס"ג-200210. סעיף 74 יז (ה) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 .

נדגיש כי החזרת מכלול הסמכויות למשרד הדתות מחזירה למעשה את המשרד לימיו הזוהרים בהם שלטה המפד"ל בתקופת בורג המר ואורלב במשרד לשירותי דת. בבית היהודי רואים בכך תיקון של עול היסטורי.

כאמור 43 ח"כים תמכו בהודעת הממשלה, 21 התנגדו לה וח"כ אחד נמנע.