כך עולה מדוח שהגיש המוסד לביטוח לאומי | על פי הדוח הקיצוצים והגזירות שבתקציב המתגבש יגרעו מאות שקלים מהכנסתה של כל משפחה ממוצעת בארץ | "הקיצוצים יגרמו לפגיעה בממדי העוני ולפגיעה של פי חמש בעשירות התחתון"

הביטוח הלאומי מופקד על מתן הקצבאות לכל האוכלוסיות הנמנות על מקבלי הקצבאות בארץ, אולם הוא נתון להחלטת הממשלה הקובעת כמה, למי ומתי. אולם נתוני העוני והשפעת הקיצוצים הקרובים מזדקרים במרכזו של דוח מיוחד שחובר על ידי אנשי המוסד ושנועד לבדוק את השלכות התקציב החדש על ממדי העוני.

קרא עוד:

[postim]‬‏

על פי הדוח, הצעדים המרכזיים – קיצוץ בקצבת הילדים והעלאת מס ההכנסה והמע"מ – ייצרו "פגיעה בממדי העוני וכן פגיעה של כמעט פי חמש בעשירון התחתון". לגבי הקיצוץ המתוכנן בקצבאות הילדים סבור המוסד כי הוא יכניס כ-35,000 ילדים למעגל העוני.

וכמה תפסיד משפחה ממוצעת? משפחה בגיל העבודה תאבד במצטבר מאות שקלים מידי חודש, בין אם מדובר במשפחה עובדת ובין אם לאו – כך עולה מהמסמך שהכין הביטוח הלאומי, המנתח את ההשלכות החברתיות של הצעות מרכזיות בחוק ההסדרים ל-2013/2014.

לפי הביטוח הלאומי, שלושת הצעדים המרכזיים – קיצוץ בקצבת הילדים והעלאת מס ההכנסה והמע"מ – ייצור "פגיעה בממדי העוני ובפרט בחומרת העוני, דהיינו במשפחות החלשות ביותר… תהיה פגיעה של כמעט פי חמש בעשירון התחתון בהשוואה לזו של העשירון העליון. בקרב הנפגעים מצעדים אלה יש כ-45,000 משפחות של עניים מרודים".

המוסד הממשלתי אף מותח ביקורת על פרטי התכנית הכלכלית אותה ניסחו שר האוצר יאיר לפיד ואנשיו ומלין כי הפגיעה במשפחות אינה מוגבלת בזמן בעוד שהתיקון הדרוש לחריגה בתקציב אמור להיות זמני.

לגבי הקיצוץ המתוכנן בקצבאות הילדים על ידי האחדת קצבת הילדים ברמה הנמוכה של 140 שקל לכל ילד יחסוך אמנם כ-2.7 מיליארד שקל בתקציב המדינה אולם יוסיף, לפי המוסד, כ-35,000 ילדים למעגל העוני. במסמך מודגש כי "כבר כיום קצבת הילדים בישראל נמוכה בהשוואה לרמתן במדינות ה-OECD. מתוך 21 מדינות יש רק 4 מדינות שבהן תעריף הקצבה הממוצעת לילד הוא נמוך יותר".