לראשונה שיתוף פעולה בין הממסד הרבני היהודי לבין המופתי הערבי של ירושלים. לאחר התנכלויות רבות וחוזרות בבית הקברות הר הזיתים בירושלים פנו עסקנים למופתי של ירושלים שייח' מוחמד אל חוסיין והציגו בפניו את מה שקורה בהר הזיתים מידי שבוע נהרסים ומנפצים קברים של יהודים, המפותי שייח' מוחמד אל חוסיין הוציא פסק הלכה האוסר על חילול קברים, ועם זאת ביקש להבהיר כי גם קברים של מוסלמים בבית הקברות בממילא חוללו, דווקא במהלך העבודות על מוזיאון הסובלנות. בפסק ההלכה של המופתי כתב, "הנביא אומר 'רמיסת עצמות מתים היא כרמיסת גוף חי'", "פרשנים איסלאמיים מרשים להיכנס לבית קברות אך ורק לשם קבורת המת ולא לכל מטרה אחרת, קל וחומר לחילול בית קברות מפאת כבודם של הנטמנים. האיסור לחלל קברים ולהוציא עצמות מהקבר חל על בתי קברות מוסלמים, כמו גם על אחרים". במקביל פנו העסקנים לרב הפוסק של ירושלים הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א שיוציא פסק הלכה וכך כתב הרב בפסקו, אסור בשום אופן לפגוע בשום בית קברות בכל מקום שהוא ומכל הדתות", "במשך כל הדורות שמר העם היהודי מכל משמר על קדושת בתי הקברות היהודיים וגם נזהר מלפגוע בבתי קברות של דתות אחרות". עתה עוסקים העסקנים כדי לקיים פגישה משותפת בין הרב לשייח', העסקנים ציינו בציניות שאולי אם היו משאירים את המשא ומתן לדרג הדתי ולא לדרג הפוליטי מזמן היה כבר כאן שלום בין העמים.    ...

לראשונה שיתוף פעולה בין הממסד הרבני היהודי לבין המופתי הערבי של ירושלים.

לאחר התנכלויות רבות וחוזרות בבית הקברות הר הזיתים בירושלים פנו עסקנים למופתי של ירושלים שייח' מוחמד אל חוסיין והציגו בפניו את מה שקורה בהר הזיתים מידי שבוע נהרסים ומנפצים קברים של יהודים, המפותי שייח' מוחמד אל חוסיין הוציא פסק הלכה האוסר על חילול קברים, ועם זאת ביקש להבהיר כי גם קברים של מוסלמים בבית הקברות בממילא חוללו, דווקא במהלך העבודות על מוזיאון הסובלנות.

בפסק ההלכה של המופתי כתב, "הנביא אומר 'רמיסת עצמות מתים היא כרמיסת גוף חי'", "פרשנים איסלאמיים מרשים להיכנס לבית קברות אך ורק לשם קבורת המת ולא לכל מטרה אחרת, קל וחומר לחילול בית קברות מפאת כבודם של הנטמנים. האיסור לחלל קברים ולהוציא עצמות מהקבר חל על בתי קברות מוסלמים, כמו גם על אחרים".

במקביל פנו העסקנים לרב הפוסק של ירושלים הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט"א שיוציא פסק הלכה וכך כתב הרב בפסקו, אסור בשום אופן לפגוע בשום בית קברות בכל מקום שהוא ומכל הדתות", "במשך כל הדורות שמר העם היהודי מכל משמר על קדושת בתי הקברות היהודיים וגם נזהר מלפגוע בבתי קברות של דתות אחרות".

עתה עוסקים העסקנים כדי לקיים פגישה משותפת בין הרב לשייח', העסקנים ציינו בציניות שאולי אם היו משאירים את המשא ומתן לדרג הדתי ולא לדרג הפוליטי מזמן היה כבר כאן שלום בין העמים.