ניסים של "וועד הרבנים" בתוככי בני ברק… היתכן?
איך זה שעדיין אין הכחשה גורפת של "קופת העיר"????