שורה ארוכה של אישי ציבור וחתני פרס ישראל פונים לשר האוצר ולשר הרווחה בבקשה: הציבו את המלחמה בעוני בראש מעינכם | "העוני הינו מעשה ידי אדם, הוא תוצאה של מדיניות, ורק מדיניות המונעת מתפיסה של צדק ושוויון יכולה למגר אותו"

לא רק החרדים נרתעים מכוונותיו של לפיד: שורה ארוכה של אישי ציבור מוכרים פנו הבוקר לשר האוצר ולשר הרווחה במכתב נרגש המעלה את מצב העוני הגובר והולך בקרב האוכלוסייה בארץ ומבקש להילחם בו ולמגר אותו. "זה אפשרי", הם כותבים. "אם רק תרצו בכך".

קרא עוד:

[postim]‬‏

את הדברים הם הציגו במסגרת דיון בדוח הביטוח הלאומי שהתקיים הבוקר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת.

הקריאה יוצאת לאור הנתונים הקשים המוצגים בדוח הביטוח הלאומי לגבי העוני כפי שפורסמו בשבוע שעבר ולקראת תחילת עבודתו של הקבינט החברתי-כלכלי בראשות שר הרווחה, מאיר כהן, אשר על פי הפרסומים אמור להתחיל את עבודתו בשבוע הבא.

החתומים הציגו בפני וועדת העבודה, הרווחה והבריאות מכתב שהפנו לשר האוצר, יאיר לפיד, ולשר הרווחה, מאיר כהן, עם העתק לכל שרי הממשלה, בו הם דורשים מממשלת ישראל לשים את המאבק בעוני בראש סדר העדיפויות ולקבוע יעד לאומי מוגדר ומדיד במסגרת תקציב המדינה הקרוב לצמצום מספר האנשים החיים בעוני. החתומים דורשים צמצום כמותי בשיעור של כ- 5% מדי שנה במספר האנשים החיים בעוני, במשך ארבע שנות כהונת הממשלה, וקידום תכנית שתבטיח השגת יעד זה:

"אי אפשר להסביר שיעור כה גבוה של עוני ככישלון אישי של האנשים החיים בעוני, העוני הינו מעשה ידי אדם, הוא תוצאה של מדיניות, ביטוי קיצוני לאי שוויון וחלק ממדיניות המגדילה פערים, ורק מדיניות המונעת מתפיסה של צדק ושוויון יכולה למגר אותו. דו"ח ה- OECD המדגיש את חומרת המצב בישראל ביחס לשאר מדינות העולם הינו קריאת SOS המצטרפת לקריאות רבות כנגד מדיניות כלכלית המרחיבה את ממדי העוני בישראל".

עוד נכתב, כי "מאחורי המספרים והסטטיסטיקות יש אנשים ומשפחות שעבורם החיים בעוני אינם "תופעה", אלא מציאות חייהם. עבורם המשמעות של עוני היא שלא תמיד יהיה אוכל במקרר, קורת הגג לא בטוחה, אסור להיות חולים כיוון שאין כסף לרכוש תרופות ושגם השנה הילדים לא ילכו לחוגים. החיים שמאחורי הסטטיסטיקות הם חיים של חוסר ודאות, היעדר כל בטחון וקבלת החלטות קשות מנשוא: מה עדיף – חשמל או מים זורמים? דיור או מזון? ואת מי מבין הילדים אשאיר ללא טיפול שינים?"

החותמים מוסיפים כי "יש לאמץ נתיב מדיניות חדש ולתרגם אותו ליעדים מוגדרים, מדידים וספציפיים ולכלי מדיניות מתאימים… העלייה הגוברת בשיעורי העוני לא תיפסק עד אשר יערך שינוי משמעותי במדיניות הכלכלית-חברתית של הממשלה. תחילתו של שינוי זה הינו בקביעתו של יעד לאומי מוגדר ומדיד אשר ינחה את הממשלה בכל פעולותיה. המשכו בתכנון צעדים לקראת יעד זה ועצירת צעדים המדרדרים את מצבם הקשה של החיים בעוני כגון – קיצוץ בקצבאות ילדים, העלאת מע"מ, עצירת טיפולי שיניים לילדים ועוד".

המהלך הוא חלק מפעילות פורום "בוחרים תקציב חברתי" והפורום למאבק בעוני, בהם שותפים למעלה מ- 30 ארגונים חברתיים ואזרחיים, הפועל מאז הבחירות לטובת קידום יעדים חברתיים במסגרת חוק התקציב.