בגלל השמאלנים נמנעו בבית החולים לבדוק אותו כמו כל יהודי שנכנס לבית החולים