יתד נאמן פותח במתקפה חריפה נגד מכללות ללימודי מקצוע למגזר החרדי ומצטט את דבריהם של מרן הגר"ש אויערבאך והגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, לצד מכתב חתום על ידי פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב • כל הפרטים

עיתון יתד נאמן יוצא הבוקר (ג') במתקפה חריפה נגד לימודי המקצוע המיועדים לציבור החרדי, ומפרסם מכתב ארוך בחתימת ידו של פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א, לצד דברים חריפים המצוטטים בשמו של מרן הגאון הגר"ש אויערבאך שליט"א.

הגר"ש אויערבאך מצוטט כמי שאומר כי "רוח התקרבות לציבור הכללי היא זו הגורמת לשנאה הגדולה", ואחריו מצוטט הגאון רבי ברוך שמואל הכהן דויטש, שאומר כי "צריך לדעת שיש להם מטרה אחת ויחידה, מטרה משותפת לכולם, לעקור את הכל, ולנסות להפוך את הציבור החרדי ל'תופעה חולפת' ח"ו".

נוסח המכתב המלא כפי שהתפרסם ב'יתד נאמן'

"באשר סוד ויסוד קיומו של עולם התורה וציבור היראים הוא בחיי תורה ויראה על טהרת הקודש, מתוך התבדלות מוחלטת מכל חיי ומושגי העולם החילוני של פורקי עול תורה, על כן יש למחות ולהזהיר מפני כל מיני מגמות מבחוץ לשלוח יד בפך השמן הטהור, שמייסדים "מסגרות מיוחדות לחרדים" שיהיו תחת שליטתם המלא וע"פ רוחם, ובכלל זה כל מיני מסגרות ומסלולים של שירות לאומי, אזרחי וצבאי, שתכליתן ליצור מקומות מיוחדים שמגבשים קיבוץ של חרדים הכפוף לפורקי עול, לשליטתם ולתרבותם.

"וכן מעודדים כל מיני מכונים ומכללות להכשרות ולימודם חיצוניים של תוארים ותעודות ושל לימודי אקדמיה וכו', אשר יכניסו שאיפות זרות הקלוטות מבחוץ, ובידוע כמה נלחמו גדולי ישראל זצוק"ל נגד כל "מוסד לימודים חרדי" שמיועד ללימודים כאלה, והוקיעוהו אל מחוץ למחנה.

"ובפרט שמודיעים בגלוי שמטרתם בכל מגמות אלו לעשות שינוי הרוח והמהות של הציבור החרדי, ולפעול להחדיר כל מיני שאיפות אחרות, לאומיות ומשכיליות, אשר לא שערום אבותינו, ולעשות השתלבות והתחברות עם חיי החילוניות ועם תרבות אנשים חטאים.

"ועל כן יש לקרוא אל תלך בדרך איתם מנע רגליך מנתיבותם, ועם שונים אל תתערב. אלא אך ורק בדרך המסורה לנו מדור דור, לעשות רצון אבינו שבשמים שהבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו".

דברי הגרש אויערבאךכותרת ראשית בעיתון יתד נאמןמכתבו של פוסק הדור מרן הגריש אלישיב שליטא