שר הפנים מר גדעון סער קיים ביקור מיוחד בעיר בני ברק, כאורחו של ראש העיר אברהם רובינשטיין. שר הפנים ביקר בעירייה ולאחר מכן ערך סיור בישיבת פוניבז', שם נכנס לבית המדרש, סבב בין התלמידים וראה מקרוב את אלפי הבחורים לומדים והוגים בתורה הק' בלא התרגשות או פחד מהגזירות שהוא וחבריו לשולחן הממשלה ממשיכים להטיל על עולם התורה. כן ביקר במעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א. את הביקור ליווה ראש העיר, סגן ראש העיר חנוך זייברט וח"כ יעקב אשר, ראש עיריית בני ברק לשעבר. צילום: שוקי לרר - JDN

גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (1) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (2) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (3) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (4) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (5) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (6) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (7) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (8) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (9) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (10) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (11) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (12) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (13) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (14) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (15) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (16) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (17) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (18) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (19) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (20) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (21) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (22) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (23) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (24) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (25) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (26) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (27) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (28) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (29) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (30) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (31) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (32) גדעון סער סיור בבני ברק - צילום שוקי לרר JDN (33)