מכתב חריף של ח"כ הרב גפני אל רבני העיר רכסים בו הוא מגדיר את התנהלותו של דרעי "חצופה" | "ראש מועצת רכסים הנוכחי מקדם תכנית הבראה דרקונית שעלולה להביא את הישוב להתדרדרות ניהולית בניגוד לדעת הרבנים" | בבחירות הקודמות פינה נציג "דגל התורה" הרב יצחק רייך את מקומו לטובת נציג ש"ס דן כהן, תור הרוטציה לחזור אל נציג 'דגל התורה', לאחר קדנציה שלמה של נציג ש"ס.

אם רק אתמול התפאר ח"כ הרב משה גפני בכנס המנהלים שארגן עיתון המודעה כי מפלגות יהדו"ת וש"ס חתמו יחד על הסכמה שלא יתפסו את מקומו של בנט בקואליציה, הרי שעתה מתבררת צורת היחסים העכורים בין המפלגות,

קרא עוד:

[postim]‬‏

במכתב ששיגר היום מזכ"ל "דגל התורה" ח"כ הרב משה גפני, אל רבני העיר רכסים, תוקף גפני בחריפות את יו"ר ש"ס אריה דרעי, וכותב כי פעל "בחוצפה" – על מנת להפר הסכם רוטציה חתום בין ש"ס ו'דגל התורה', לקראת הבחירות המוניציפאליות בעיר.

במכתב כתב עוד "הביאו אליי את מכתבו אליכם של יו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, ואני כמזכ"ל 'דגל התורה' דוחה אותה מכל וכל. אני אף פגוע מן העובדה כי ברור ומובן מאליו כי האינטרס של כולנו הוא טובת הישוב רכסים, אולם המדובר בהסכם פוליטי בין שתי המפלגות שאני צד לו – ויו"ר ש"ס בחוצפה עוקף את מי שחתום על ההסכם, ופונה לכבודכם במישרין מבלי אף לכתב אותי במכתבו".

ח"כ הרב גפני כותב עוד "יש לנו דעה שונה לגבי האמור במכתבו, כביכול תפקודו המצוין של נציג ש"ס, ממנו משתמע כי בעת כהונת איש 'דגל התורה' לא היה כן, בעוד שראש המועצה הנוכחי מקדם תכנית הבראה דרקונית שעלולה להביא את הישוב להתדרדרות ניהולית בניגוד לדעת הרבנים. אינני מעונין להיכנס לפרטי התפקוד של נציג ש"ס לעומת תפקוד נציג 'דגל התורה', אך אני דורש לכבד את ההסכם ככתבו וכלשונו, ואנו נמשיך לדאוג לרכסים, מוסדותיה ותושביה לא פחות מכל אחד אחר".

חבר הכנסת אריה דרעי אצל הרב שטיינמן (1)יו"ר ש"ס אריה דרעי אצל מרן הרב שטינמן

את מכתבו מסיים ח"כ הרב גפני, "לאי כיבוד ההסכם עלולות להיות השלכות מרחיקות לכת".

בלשכתו של ח"כ גפני מציינים כי בבחירות הקודמות פינה נציג "דגל התורה" הרב יצחק רייך את מקומו כראש העיר לטובת נציג ש"ס דן כהן, כאשר בהסכם עליו חתומים ראשי ש"ס ו"דגל התורה", תור הרוטציה לעבור הפעם אל נציג 'דגל התורה', לאחר קדנציה שלמה של נציג ש"ס.

למרות ההסכם החתום, מציינים בלשכתו של גפני, פנה אריה דרעי יו"ר ש"ס אל רבני העיר רכסים, ללא תיאום עם הנציגות הפוליטית שחתומה על ההסכם בין המפלגות, וביקש להפר את ההסכם החתום, ולהותיר את נציג ש"ס בתפקידו קדנציה נוספת.

בש"ס אמרו היום כי אריה דרעי שלח מכתב לרבני רכסים ובו כותב מפורשות שהתנועה תכבד את הרוטציה בין ש"ס לדגל התורה, אך מציע יחד עם זאת לשקול כהונה נוספת לדן כהן תמורת קדנציה של 10 שנים לאחר מכן לדגל.

[gview file="http://www.jdn.co.il/wp-content/uploads/2013/07/SCAN1305_000.pdf"]