וועדת הכספים בראשות חה"כ משה גפני אישרה את שינוי מעמד ניצולי השואה המקבלים סיוע מן המדינה מ'נצרך' ל'מממש זכויות' לאחר שרבים נמנעו מלבקש את הסיוע בשל התואר הבלתי מחמיא

וועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה הצעת חוק לתיקון חוק 'נכי רדיפות הנאצים' שתשנה את הטרמינולוגיה העוסקת בניצולי השואה, והם לא יכונו "נצרך" אלא 'מממשי זכויות".

על פי הצעת החוק ייעשה שימוש במטבעות הלשון "תשלום מיוחד" ו"זכאי להשלמת תגמול". היוזמה באה בעקבות הימנעותם של ניצולי שואה רבים מלממש את זכאותם לקצבאות עקב הפגיעה שהם חשים מהגדרתם כ"נצרכים".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני (יהדות התורה) אמר ש"מדובר בחוק חשוב, למרות שהוא עוסק בטרמינולוגיה בלבד. יש למדינה ולחברה חוב מוסרי גדול כלפי ניצולי השואה והדאגה לכבודם איננה רק בכסף אלא גם בטרמינולוגיה".

נציגי הרשות לזכויות ניצולי השואה אישרה ש"אכן לא מעט ניצולים העדיפו שלא לממש את ההטבות המגיעות להם עקב הפגיעה שהם חשים מהדבקת התווית 'נצרך' לבקשת מימוש זכויותיהם".