החזיר הזה עוד יקצור שבחים על הישיג להחזרת חלק מהקיצוץ.