חבל שמסר את האבנים למשטרה.
הרי כל המשא ומתן עם הפלסטינים מסתכמת בזה שאנחנו נותנים להם אסירים ובתמורה מקבלים מהם אבנים, בקבוקי תבערה, רקטות וכו'.
מה ישאר לנו אם נמסור את האבנים ???