תומכי סיעת דגל התורה התכנסו לכנס לבחירות בעיר בית שמש | מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א הגיע לחזק את הרשימה ולהביע את תמיכתו במאבק על חומות הבית היהודי בבית שמש | צילום: יעקב לדרמן

כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן06 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן07 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן08 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן09 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן05 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן10 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן11 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן12 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן04 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן13 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן14 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן15 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן16 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן17 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן18 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן03 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן01 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן02 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן19 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן20 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן21 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן22 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן23 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן24 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן25 כנס בחירות דגל התורה בראשות הגראיל בבית שמש - צילום יעקב לדרמן26