אמש הצטופפו אלפים בהיכלי תמיר בירושלים, אלפים צפו בשידור החי ששודר כאן ב-JDN בכנס הבחירות של דגל התורה בירושלים | את שולחן המזרח פארו בהשתתפותם כותל המזרח של ראשי הישיבות ובראשם מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטינמן שליט"א ומרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א | בכנס התבקשו הציבור לפעול ולהפעיל למען רשימת יהדות התורה בירושלים | הציבור הרחב הודה לר' ישראל קלרמן חבר מועצת ירושלים על הארגון המופת | צילום: שוקי לרר JDN

כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר01 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר02 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר03 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר04 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר05 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר06 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר07 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר08 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר09 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר10 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר11 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר12 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר13 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר14 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר15 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר16 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר17 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר18 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר19 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר20 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר21 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר22 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר23 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר24 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר25 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר26 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר27 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר28 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר29 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר30 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר31 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר32 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר33 כנס דגל התורה ירושלים בראשות הגראיל והגרח - שוקי לרר34