בוחרי דגל התורה במודיעין עילית התכנסו אמש לכנס תמיכה בראשות רבני העיר שליט"א | רגעים נעלים בהופעתם של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן שליט"א ומרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א שהטריחו עצמם כדי לחזק את הרשימה ולברך את הציבור ולעודדם להצביע עבור יהדות התורה | צלום: שוקי לרר JDN

כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 01 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 02 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 03 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 04 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 05 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 06 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 07 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 08 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 09 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 10 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 11 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 12 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 13 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 14 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 15 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 16 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 17 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 18 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 19 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 20 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 21 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 22 כנס בחירות דגל התורה מודיעין עילית - שוקי לרר 23