בתחילת השבוע הקרוב תבוא לאישור הצעה לפתיחת אזורי הגיור שתגדיל ותיצור תחרות במערך הגיור • משמעות ההצעה היא כי באם אחד מהדיינים יחמיר עם המתגיירים, ויסרב לגייר את החפץ בגיור מכל סיבה שתהיה, יוכל הההוא ללכת אל דיין אחר שיסכים לגיירו יותר בקלות.

ביום ראשון הקרוב יוגש לפני ועדת השרים לחקיקה, הצעת חוק שעל פיה יוגדל מערך הגיור הממלכתי ותפתח את נושא הגיור לתחרות. מהות ההצעה היא, שאפשרויות הגיור ייפתחו באופן רחב, לעומת המצב הנוכחי שלא כל רב יכול לגייר, אלא מספר מצומצם של רבנים מוסמכים.

קרא עוד:

[postim]

ככל הנראה ועדת השרים תאשר את החוק שבכנסת מכונה "מהפכה דרמטית" בנושא הגיור.

את הצעת החוק הגיש ח"כ אלעזר שטרן מהתנועה, שהחליט "לעשות סדר בגיור" ומי שיהיה מעוניין יוכל להתגייר אצל כל רב עיר ברחבי ארץ.

המשמעות של ההצעה היא כי באם אחד מהדיינים יחמיר עם המתגיירים, ויסרב לגייר את החפץ בגיור מכל סיבה שתהיה, יוכל הההוא ללכת אל דיין אחר שיסכים לגיירו יותר בקלות.

במפלגת הבית היהודי התנגדו תחילה לחוק, אולם בימים האחרונים, אחר שהתנהל משא ומתן בין ח"כ שטרן לסגן שר הדתות אלי בן דהן, ואלה הביאו למספר שינויים בהצעת החוק.

במשא ומתן זה עורבו הרבנים הראשיים לישראל, הרה"ג ר' דוד לאו והרה"ג ר' יצחק יוסף. שניסו למזער את נזקי החוק.

כאמור, הצעת החוק שתעלה בוועדת השרים לחקיקה צפויה לעבור לאישור הכנסת הודות להבנות שהגיעו בבית היהודי עם ח"כ שטרן.