היום יוגש לאישור הצעה לפתיחת אזורי הגיור שתגדיל ותיצור תחרות במערך הגיור • משמעות ההצעה היא כי באם אחד מהדיינים יחמיר עם המתגיירים, ויסרב לגייר את החפץ בגיור מכל סיבה שתהיה, יוכל הההוא ללכת אל דיין אחר שיסכים לגיירו יותר בקלות.

היום, כעבור פחות משבוע ימים מאז אישור "חוק צהר", יוגש לפני  ועדת השרים לחקיקה הצעת החוק המבקשת לאפשר לכל רב עיר לגייר ותפתח את נושא הגיור לתחרות.

קרא עוד:

[postim]

מהות ההצעה היא, שאפשרויות הגיור ייפתחו באופן רחב, לעומת המצב הנוכחי שלא כל רב יכול לגייר, אלא מספר מצומצם של רבנים מוסמכים, ועל פי ההצעה אם אחד מהדיינים יחמיר עם המתגיירים, ויסרב לגייר את החפץ בגיור מכל סיבה שתהיה, יוכל הההוא ללכת אל דיין אחר שיסכים לגיירו יותר בקלות.

כפי שכבר דווח, ככל הנראה ועדת השרים תאשר את החוק שבכנסת מכונה “מהפכה דרמטית” בנושא הגיור.

את הצעת החוק הגיש ח”כ אלעזר שטרן מהתנועה, שהחליט “לעשות סדר בגיור” ומי שיהיה מעוניין יוכל להתגייר אצל כל רב עיר ברחבי ארץ.

במפלגת הבית היהודי התנגדו תחילה לחוק, אולם בימים האחרונים, אחר שהתנהל משא ומתן בין ח”כ שטרן לסגן שר הדתות אלי בן דהן, ואלה הביאו למספר שינויים בהצעת החוק.

כאמור, הצעת החוק שתעלה בוועדת השרים לחקיקה צפויה לעבור לאישור הכנסת הודות להבנות שהגיעו בבית היהודי עם ח”כ שטרן.