ח"כ שטרן שר"י ביחד עם חברי הכנסת של בית של גוים , הורסים את כלל ישראל, תתבישו לכם , רשעים אפיקורסים ורפורמים