היועץ המשפטי לממשלה שנדרש לעניין ע"י עורכי הדין של אלי כהן השיב כי אין בסמכותו להתערב בפרסום התוצאות • "אין מדובר אלא בניסיון לעקוף את המתווה הסטטוטורי לעניין ערעור בחירות".

בקשתו של אלי כהן, שהתמודד לראשות העיר בית שמש, לעצור את פרסום תוצאות הבחירות לעיריית בית שמש ובכללן ההכרזה על בחירתו של ר' משה אבוטבול לראשות העיר נדחתה, בקשה אותה הגיש בראשית השבוע ליועץ המשפטי לממשלה, והיא נפרשה על פני כ-7 עמודים.

קרא עוד:

[postim]

היועץ המשפטי לממשלה מיהר להידרש לבקשה, ובמכתב מנומק שכתב, ציין כי "למנהל הבחירות לא נתון כל שיקול דעת באשר לפרסום התוצאות ובהמשך לכך אף, אין בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להורות 'למנהל הבחירות בבית שמש שלא לפרסם ברשומות הודעה על תוצאות הבחירות בעיר' כפי שביקשתם".

"ככל שברצונכם להשיג על תוצאות הבחירות, הרי שמקומן של טענות אלה להתברר במסגרת ערעור בחירות, לפי סעיף 72 לחוק הבחירות", הוסיף וכתב אורן פונו, עוזר בכיר ליועץ המשפטי לממשלה שהשיב לעורכי הדין של אלי כהן משמו של היועץ המשפטי לממשלה, כשכוונתו שהכתובת לערעורים הוא בבית המשפט.

בתשובתו ציין היועץ המשפטי לערעור בחירות שנערכו בעיר נצרת, עליהן כתב השופט פוגלמן בהתייחסו לניסיון לעכב את פרסומן של תוצאות הבחירות בעיר נצרת ולשנותם: "המקום המתאים להעלאת טענות המשיב הוא, כאמור, במסגרת ערעור בחירות במתווה הקבוע בסעיף 72(א) לחוק הבחירות … . החוק מוסיף וקובע כי ערעור בחירות "יוגש תוך 14 יום מיום פרסום ההודעה על תוצאות הבחירות". כלומר, האפשרות להגיש ערעור כאמור קיימת רק לאחר פרסום תוצאות הבחירות. נראה כי בענייננו, הקדים המשיב את המאוחר, ביקש להשיג על תוצאות הבחירות לפני פרסומן – ובתוך כך ביקש לעכב את עצם הפרסום. אין מדובר אלא בניסיון לעקוף את המתווה הסטטוטורי לעניין ערעור בחירות."

לאור הדברים חתם היועץ המשפטי לממשלה את מכתב תשובתו בציינו כי "נוכח כל האמור לעיל ומבלי לחוות כמובן דעה לגופם של דברים, אין בסמכותו של היועץ המשפטי לממשלה להיענות לבקשתכם", והוא אף מציין כי "בהתאם למה שנמסר לנו ממשרד הפנים הפרוטוקול הנזכר בסעיף 66 נחתם ומועבר לפרסום".

יודגש כי ביום שלישי השבוע (אתמול) נכנסו לתוקפן תוצאות הבחירות, ראש העיר ר' משה אבוטבול נכנס לקדנציה שניה בראשות העיר, וגם 19 חברי מועצת העיר נכנסו לתפקידם כשמתוכם עשרה חברים חדשים שלא היו בקדנציה הקודמת חברי עירייה.