מבוי סתום באלעד | מי הראש?

ש"ס לפרוש: "הבחירות הסתיימו, כך לא מתנהגים"; פרוש: עושים הכל על מנת להגיע להסדר". ראש העיר אלעד ישראל פרוש כבול בהתחייבויותיו לפלגים האשכנזיים, ובש"ס מאיימים: אם לא נקבל את תפקידי הסגנים ננהל את העיר בעצמינו >> כינוס מועצה לעומתי זומן ליום שלישי >> את מי מאשימים בש"ס ואיך הגיב פרוש?

חמישים יום חלפו מאז הבחירות המוניציפאליות ונראה כי מערכת הבחירות הסוערת שעברה על העיר אלעד הייתה רק הפרומו למה שתעבור העיר בחמשת השנים הקרובות: בליבת המחלוקת, ממש כמו במערכת הבחירות האחרונה, עימות עמוק בין הסיעות הספרדיות לאשכנזיות.

קרא עוד:

[postim]

הנה תקציר האירועים שעלול להוביל את העיר לכאוס מוחלט, לשיתוק מוחלט של העירייה ואולי אפילו בעוד אי אלו חודשים למינוי וועדה קרואה או לבחירות חוזרות: בבחירות האחרונות התמודד וניצח במירוץ לתפקיד ראש העיר – ישראל פרוש, איש 'שלומי אמונים' שנתמך על ידי כלל הסיעות האשכנזיות בעיר. נגדו התמודד מועמד ש"ס צוריאל קריספל, שנהנה מהעובדה שרוב תושבי העיר משתייכים לציבור הספרדי. בתום מערכת בחירות סוערת ניצח פרוש בפער של מאות קולות, אך גילה שבמועצה זכתה ש"ס יחד עם הסיעה התימנית לרוב שלא מאפשר לו להקים מועצה.

בש"ס מנסים עדיין ללקק את הפצעים מהתבוסה המרה, והחליטו לא להקל על חייו של ראש העיר הנבחר. אם אתה רוצה אותנו בקואליציה, אמרו לו, אנחנו רוצים את אותם התפקידים שקיבלו הסיעות האשכנזיות בקדנציה הקודמת אז היה ראש העיר איש ש"ס. הווי אומר: ראשות הוועדות החשובות, שני תפקידי הסגן ולמעשה שליטה במנגנוני העירייה.

אבל פרוש, שכבל את עצמו במהלך מערכת הבחירות באין ספור הסכמים קואליציוניים שבהם חילק כבר את העוגה כולה על מנת לגייס את תמיכתם של הפלגים האשכנזיים, השיב בשלילה לצוות המו"מ הש"סי, וביום חמישי האחרון הבינו שני הצדדים כי לא ניתן לרבע את המעגל, ולפי שעה הולכים למלחמה.

יורדים רמה

בימים האחרונים, עברו צוותי המשא ומתן לדבר באמצעות מכתבים, שמודלפים לכלי התקשורת עוד הרבה לפני שהנמען זוכה לראות את הטענות המופנות כלפיו. הנה תקציר מחילופי המכתבים האחרונים של שני הצדדים.

במכתב ששיגר יהודה אבידן, יו"ר צוות המשא ומתן של ש"ס, למשה פרוש אחיו של ראש העיר הנבחר הנמנה על חברי צוות המו"מ הקואליציוני, הכריזה ש"ס על פיצוץ המו"מ: "מכובדי, הצטערתי לקבל את תשובתך בעניין המשא ומתן על הרכבה של הקואליציה העתידית בעיר אלעד בראשותו של אחיך ר' ישראל פרוש, ושכל הקורא אותה מבין שכל תוכנה הינו בעצם אך ורק לצורך התעמולה בכלי התקשורת, על מנת להסביר כאילו שאנחנו אלה שאינם נוהגים באחריות, ואילו אתם בלבד הינכם בוגרים ואחראים.

אבידן – אולי מתוך ידיעה שתוכנו של המכתב ידלוף, לא פספס הזדמנות ללעג ציני לאידו של פרוש: "שמח אני שדאגת לשלוח את תשובתך בכתובים. אני מבין שכנראה לא היה לך את האומץ לשוחח עימי טלפונית ולומר לי את תשובתך, אני לא מכיר התנהלות כזאת בין צוותי מו"מ שכך נהגו, ובטוחני שאם היית מתייעץ ושואל את אביך שיחיה, הוא היה מספר לך שמן הראוי שתרים טלפון, ותנסה לפחות, ולו למען הנימוס, לבקש להיפגש, ואולי להציע איזה שהן חלופות ראויות. אבל ככה זה, כשאצלכם הבחירות לא נגמרו והיחצנים עדיין עובדים, אני מרשה לעצמי להזכירך, הבחירות כבר הסתיימו וכך לא מתנהגים".

בהמשך המכתב סוקר אבידן באריכות את אירועי השבועות האחרונים ומסיים את מכתבו: "ברצוני להבהיר שעם קבלת מכתבך אליי, אנו רואים בזה כהודעה מצידכם על אי רצונכם לראות בנו שותפים ראויים לניהול העיר, אלא המשכו של מסע הבחירות, זריית חול בעיני הציבור. אכן הרבה כסף ומשאבים שפכתם עד היום על רצונכם להמשיך להשפיל ולפגוע בציבור הספרדי המונה את רוב רובה של העיר אלעד, וחבל שכך".

מכתב התשובה ששוגר ישירות על ידי ראש העיר ישראל פרוש לא השאיר את הזירה ריקה והצטרף בחדווה לירידה לרזולוציות של כבוד ומי התקשר למי לפני מי: "קיבלתי ממך לפני יומיים שיחת טלפון" כתב פרוש לאבידן "בפעם הראשונה שבה שוחחת איתי בעניין המו"מ. סיפרת לי שאינך מקבל תשובות ברורות מצוות המו"מ לגבי הרכבת הקואליציה. ניסיתי להסביר לך כי אנו עושים את כל הניסיונות להגיע להסדר המקובל על כל הצדדים, ואף פועלים עם אנשי מקצוע בנידון. בדקות הבודדות ששוחחת איתי נדהמתי לשמוע שאתה מאיים ואומר בפה מלא כי אתם הולכים להעביר אותי, ובעיקר את תושבי העיר, קדנציה עם גרסה משופרת ממה שעברו קודמיי לתפקיד הרב יצחק עידן והרב צביקה כהן.

"במהלך כל התקופה האחרונה אני שומע איומים דומים בשמך ובשם אחרים, ואני לתומי הייתי בטוח כי מדובר בשמועות ובלשון הרע, וכי אנחנו הולכים יחד לנהל את העיר ולפתור את כל בעיותיה".

וזה לא נגמר: לא חלפו שעות ארוכות, ובתיבת המייל של ראש העיר נחתה תגובה מפורטת וצינית בסיומה שב אבידן על דרישת ש"ס וכתב: " אנו בהחלט דורשים את מנויים של שני הסגנים בשכר, ומתעקשים על כך שהם הכלי היחידי שבו ניתן לשרת את הציבור שלנו נאמנה".

בשלב הזה, תמה לה חלופת המכתבים בין השניים, וסיעת ש"ס כשהיא מחוזקת על ידי הסיעה התימנית, דרשה מפרוש לכנס את מועצת העיר כדי לחלק את התפקידים באופן חד צדדי בניגוד לדעתו של ראש העיר. מועצת העיר אמורה להתכנס ביום שלישי הקרוב, ואם הדברים תלויים בסיעת ש"ס, יחולקו בה תפקידי יו"רי הוועדות ותפקידי סגני ראש העיר בניגוד לדעתו של ראש העיר.

אנחנו ננהל

בשיחה עם יהודה אבידן, המנהל את המשא ומתן, הוא נשמע נחרץ: "אנחנו בנתק מוחלט עם פרוש. תחילה אמר לנו ראש העיר שהוא רואה בנו שותפים בכירים לניהול העיר. כשהתיישבנו לדבר על תפקידים, התברר לנו שכל התיקים הבכירים כבר תפוסים. כבר לפני הבחירות חולקו ועדות החינוך, המנגנון, תכנון ובניה, שני סגנים – אחד בתואר ואחד בשכר, ועוד ועוד. זה נקרא שותפים בכירים? צריך להבין: נכון שפרוש ניצח בקרב על ראשות העיר, אבל הוא הפסיד בבחירות למועצה. מי שמנהל את העיר בפועל זו המועצה, ואנחנו ננהל את העיר".

>>> התמודדתם נגד פרוש והפסדתם, מה אתם רוצים?

"אנחנו רוצים היפוך מצב. 15 שנה ש"ס קיבלה את ראשות העיר, והתפקידים האחרים הלכו לסיעות האשכנזיות. זה מה שאנחנו רוצים עכשיו, לפחות".

>>> ובגלל תפקידים אתם מתכוננים להשבית את העיר?

"ממש לא. ראש העיר אמור לכנס את המועצה כבר ביום שלישי. נמנה ראשי וועדות, סגנים, וכל מה שנדרש לניהול עיר, התושבים יקבלו את כל השירות שהם נזקקים לו".

>>> אתם לא חוששים שאחד החברים יערוק, ויקח לכם את הרוב שיש לכם במועצה?

"כל החברים אצלנו איתנים וחזקים, אי אפשר 'לגנוב' אותם. אם לא יעשו מעשים שלא יעשו – לא יהיה שום שינוי.

>>> מי אשם במצב שהעיר נקלעה אליו?

"תראה, זה לא סוד שבכל הארץ לא מוקמות קואליציות בערים החרדיות. אני חושב שמי שאשמה בזה היא סיעת 'דגל התורה' שמתעקשת באלעד על קבלת תפקיד הסגן. אני חושב שב'דגל' צריכים לעשות חשבון נפש לאן הם רוצים לדרדר את הציבור החרדי".

מלשכת ישראל פרוש שביקש לשמור על ממלכתיות נמסר ל'משפחה' כי "ככל הנראה תתכנס ישיבת מועצה ביום שלישי הקרוב. צוריאל קריספל הבטיח שהוא יעביר שם את המינויים שהוא רוצה, אנחנו נמתין ונראה אם אכן כך יקרה. ראש העיר הבטיח שכללי המנהל התקין, הם שיכתיבו את דרכו בניהול העיר – וכך הוא נוהג. אנחנו לא נוציא תגובות לפני כינוס המועצה ולא ננהל את העיר בכלי התקשורת".

8 תגובות

גלגל החוזר בעולם….

להעמיד דברים על דיוקם: אין בכוחם של חברי המועצה לקבוע מי יהיה ראש ועדה ולא מי יהיה סגן. השסניקי"ם בסך הכל מנסים להפריע לפרוש, סתם מתוך טפשות ורשעות. צמרת ש"ס [אבידן הלוזר והבוס שלו] לא קולטים שלתושבי אלעד, מכל המפלגות, נמאס מהפוליטיקה המלוכלכת, והם רוצים עתיד חדש ונקי. במעט הימים שפרוש נכנס לתפקידו, הוא עבד כמו בולדוזר, וזה לצנינים בעיניהם של השסי"ם הירושלמים [דרעי אבידן ו…קריספל!]

פורוש חזק ואמץ!!!

יהודה אבידן משתדל קבוע להשתמש עם הקיפוח הספרדי אפילו כשניסו להראות לו שזה לא קיים תמיד הוא הצליח להוציא דברים מהקשרן ולפרשן ולהראות כמה הציבור הספרדי מקופח, שמענו את זה הרבה לפני הבחירות וכל אירוע שמעורב שם מישהו ספרדי ולא חייכו אליו מספיק יפה יהודה אבידן יפרשן את זה שזה בגלל שהוא ספרדי
די!!!!!!! זה נמאס!!!!!!!!

אני אשכנזי,
וממש מלא בזעזוע על ההתנהגות של אחינו האשכנזים באלעד,
ה-כ-ל מותר בשביל כבוד וכסף?
ד-י
נ-מ-א-ס

אל תאמר שאתה אשכנזי ותקרא לעצמך בשם אמת…. וד"ל

המסכנים הגדולים בסיפור הם אנחנו תושבי אלעד שייחלנו וקיוינו שאחרי כ"כ שנים של מריבות ומחלוקות בעירנו הצעירה ואי שירות ועניין מצד מנהיגי העיר – עכשו יגיע השינוי ע"י ראש העיר הנבחר שבא עם רוח צעירהה וטבה ועם רצון כנה לעבוד ולשקם.
חבל שאנשי ש"ס מקלקלים שוב ושוב את שמם ושוב רוצים לתקוע את העיר ולריב על כל צעד ושעל, מובטחני שמרן הגר"ע זצ"ל לא רווה הרבה נחת מאנשי ש"ס שכ"כ דגלו בקיום צוואתו ועכשיו מבזים אותו בריש גלי.

אשתף אתכם באמת בתור משהו שקרוב למשהו מצוות משא ומתן מצד ש"ס שמעתי ממנו כבר לפני חודש "ומשהו שהם מתכוונים להציב דרישות בלתי הגיוניות, כדי, ושימו לב חבריה לכוונות הטהורות: כדי תגיע ועדה קרואה. "וכי מה"? שאל אותי הלה- "שרוליק פורוש יצליח להבריא את העיר, ויוכיח לכולם שראשי העיריה מטעם ש"ס היו גרועים?". אז לכל מי שחשב עד כה שראשי העיריה הקודמים היו מוצלחים, ולכל מי שעלה על דעתו לחשוד בכוונות הטהורות של ש"ס – כדאי שיתפקח. יצויין לזכותם של ש"ס שהם בבחינת 'ברוך אומר ועושה', חברה רציניים, נחושים ודבקים במטרתם, רק כדאי שיעופו מחיינו.

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן